Wij detacheren beter

Opdrachtgevers

Hoe blijf je maximaal flexibel bij het inzetten van je personeel en zorg je tegelijkertijd voor kwalitatief goede medewerkers?

Dat is vandaag de dag één van de kernvragen voor iedere organisatie, al bestaat er geen eenduidig antwoord op deze vraag. Want wat doe je aan het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Hoe vind je de beste uitzendkrachten en houd je ze vast? Soms is het werk er, en de geschikte medewerker heb je ook, maar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is nog nét een stap te ver.

Ieder HR-probleem is anders. En dat weten wij als geen ander. MeursWerkt ontzorgt organisaties en levert maatwerk oplossingen voor ieder flexibiliteitsvraagstuk. En we helpen je om een goed opdrachtgever te zijn in plaats van een goed werkgever.

Bedrijven en instellingen willen flexibel blijven en geven er in veel gevallen de voorkeur aan geen permanent dienstverband meer te bieden. MeursWerkt is in staat de flexibele schil te organiseren, te bemensen en over te nemen, zoals alle arbeidsrechtelijke en juridische werkgeversverplichtingen. Daarnaast blijf je met ons als partner een aantrekkelijk opdrachtgever, door onze focus op opleiding, ontwikkeling, (beter) functioneren, mobiliteit en vitaliteit. Daardoor geniet je als organisatie van extra gemotiveerde en competente medewerkers.

Hoe we dat doen? Door onze jarenlange ervaring in HR hebben we voor elk vraagstuk een maatwerk oplossing. Wil je toch een indruk krijgen? Zie hieronder wat wij voor jou kunnen betekenen.


Uitzenden, detachering of recruitment

Je hebt behoefte aan tijdelijke versterking, het is vakantieperiode, er moet een groot project worden uitgevoerd of één van je medewerkers is ziek. De oplossing is MeursWerkt: wij werven en selecteren de juiste kandidaten aan de hand van je wensen en behoeften.

Toon meer

Wij hebben geen massale kaartenbak waaruit we cv’s plukken. Wij geloven in een kwalitatieve invulling en werken samen met een uitgebreid netwerk van recruiters en headhunters, zodat wij de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek kunnen inzetten.

Wanneer de keuze voor de juiste kandidaat is gemaakt, ben je er bij MeursWerkt van verzekerd dat ook het proces daarna goed geregeld is. Uiteraard voldoet MeursWerkt aan alle wettelijke eisen; wij werken volgens de ABU-cao en zijn NEN-ISO gecertificeerd.

De medewerker is verzekerd van goed werkgeverschap. Naast de ‘vanzelfsprekende zaken’ als een helder contract, een correct salaris en een goed pensioen, kunnen medewerkers bij MeursWerkt gebruikmaken van vele extra’s, waaronder ons uitgebreide ontwikkelingsprogramma.


HR werkgeverschap

Het werk is er, de geschikte medewerker ook. Maar om flexibel in te kunnen blijven spelen op veranderende marktomstandigheden geef je er de voorkeur aan geen vast dienstverband aan te gaan. De oplossing? Betrek je medewerkers via MeursWerkt.

Toon meer

Wij nemen vanaf dat moment als nieuwe werkgever alle arbeidsrechtelijke en juridische werkgeversverplichtingen van je over. Evenals de zorg voor alle werkgeverslasten en –verplichtingen. Van contracten opstellen tot actieve begeleiding bij ziekte. Maar ook de salarisuitbetaling en facturatie, de afdrachten van premies en loonbelasting regelen wij voor je. Uiteraard inclusief de vlekkeloze verwerking van alle personele, wettelijke en cao-wijzigingen.

En niet alleen voor opdrachtgevers zetten wij ons hard in. Samen met de medewerkers zullen wij werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Want werken aan duurzame inzetbaarheid betekent investeren in loopbaanplanning, opleiding en ontwikkeling.


Flexpool

Met financiële middelen moet je zorgvuldig omgaan. Dus wil je ook het personeel efficiënt inzetten. Ooit aan een flexpool gedacht? Hiermee stem je je werkaanbod en beschikbare medewerkers optimaal op elkaar af.

Toon meer

MeursWerkt is je partner in het samenstellen van je flexpool. En we hebben zoveel invloed als je wilt. Laat je de werving en selectie aan ons over dan kun je rekenen op kwaliteit; wij stellen je flexpool samen met de juiste gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Uiteraard kun je er ook voor kiezen zelf je flexpool samen te stellen.

Waarom een flexpool bij MeursWerkt? Doordat je alles bij één partij onderbrengt, kunnen afspraken goed worden gemaakt. En dat werkt voor iedereen prettiger. We zijn zelfs in staat de gehele planning over te nemen.

De medewerkers uit de flexpool kunnen ook bij ons in dienst treden. In dat geval zijn wij de werkgever en verzorgen de salarisbetaling en uiteraard alle administratieve en juridische zaken rondom de inzet van de medewerkers. Bovendien leggen wij een grote nadruk op de ontwikkeling van de medewerkers door het verstrekken van opleidingen en trainingen.


Multilateraal werkgeverschap

Het liefst zou je de fulltime contracten van je medewerkers wel willen voortzetten in een flexibelere vorm. De ene maand heb je deze krachten namelijk twintig uur nodig, de andere week veertig. Werknemers hebben behoefte aan zekerheid, vaak in de vorm van een vast contract, maar je organisatie vraagt om flexibiliteit.

Toon meer

Breng deze medewerkers over naar MeursWerkt. Daar krijgen zij een nieuwe arbeidsovereenkomst met goede arbeidsvoorwaarden en voor je organisatie betekent dat een grote mate van flexibiliteit. Je ontvangt op deze manier de nodige krachten voor het gewenste aantal uur; de medewerker wordt de resterende uren bij een andere werkgever ingezet. En als je organisatie (tijdelijk) behoefte heeft aan meer krachten, kunnen ook andere medewerkers die in dienst zijn bij MeursWerkt bijspringen.

Ook voor de medewerker heeft MeursWerkt voordelen. Mocht er voor de werknemer te weinig werk zijn op het eigen werkgebied dan kan hij door middel van bijleren en omscholing ook op andere werkgebieden, bij andere werkgevers, aan de slag.

Met een duur woord noemen wij deze constructie ‘Multilateraal werkgeverschap’. Simpel gezegd is het een relatie tussen drie of meer partijen: de opdrachtgever(s), de werknemer en MeursWerkt. Het voordeel? Dankzij het multilateraal werkgeverschap voldoen wij aan zowel de wensen van opdrachtgevers als aan die van werknemers.


Inclusief ondernemen

Je wilt graag medewerkers met een arbeidsbeperking een kans geven om weer aan het werk te gaan. En andersom willen jonge talenten met de stempel Wajong ook graag voor jouw organisatie aan de slag. Toch blijkt het soms door verschillende administratieve of uitvoerende zaken lastig deze wens uit te voeren.

Toon meer

Voor MeursWerkt is het de normaalste zaak dat iedereen de kans krijgt om op de arbeidsmarkt mee te bewegen. Inclusief ondernemen, zo noemen we dat. Wij nemen de werkgeversrol in en detacheren de medewerker bij je organisatie. Regelgeving, subsidies, afdrachten en begeleiding van medewerkers: je hebt er geen omkijken naar.

De Participatiewet die op 1 januari 2015 is ingetreden, vervangt de voorgaande wetten: de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. Zo moeten mensen met een arbeidsbeperking makkelijker een baan kunnen vinden. Wij werken daar graag aan mee.

Top