Wij detacheren beter

Ontwikkelingsprogramma

Wij vinden het belangrijk om jou te helpen aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. MeursWerkt heeft hiervoor een eigen aanpak ontwikkeld die jou helpt te werken aan je eigen duurzame inzetbaarheid. Wij moedigen je aan om aan de slag te gaan met je ontwikkeling en je loopbaan en bieden je volop mogelijkheden om opleidingen en trainingen te volgen. 

Toon meer

MeursWerkt heeft als full service HR bureau een eigen unieke aanpak waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze ook écht de duurzame inzetbaarheid verbetert.

Jouw eigen ontwikkelingsprogramma start met een loopbaandag. Hierbij richten we ons op je positie op de arbeidsmarkt en je persoonlijkheid. Je begint met het invullen van de Flexindex. Dit is een vragenlijst die je inzicht geeft in je huidige positie op de arbeidsmarkt.

Daarna ga je werken aan je e-Portfolio. Deze bestaat uit een aantal vragenlijsten die je inzicht geven in je persoonlijke eigenschappen, zoals je persoonlijkheid, je competenties en je drijfveren.

Met behulp van de inzichten die je gekregen hebt door de Flexindex en het e-Portfolio stel je in gesprek met ons je eigen persoonlijke ontwikkelingsplan op. In samenspraak met jouw HR Consultant vertaal je je ontwikkelingsplan naar concrete opleidingen, trainingen of coachingstrajecten. Hierbij sluiten we niets op voorhand uit. Wil je bijvoorbeeld de stap wagen naar het zelfstandig ondernemerschap? Dan kijken wij in overleg met jou op welke manier wij ervoor kunnen zorgen dat jij de kennis in huis hebt om die stap met vertrouwen te zetten.

Gedurende je dienstverband bij MeursWerkt gaan we regelmatig met je in gesprek over je persoonlijke en professionele ontwikkeling en stellen we je ontwikkelingsplan in overleg met jou bij, zodat je zo aantrekkelijk mogelijk blijft voor de arbeidsmarkt. Wij faciliteren je niet alleen met de Flexindex en het e-Portfolio, maar beschikken ook over een opleidingsbudget dat we graag beschikbaar stellen voor een opleiding die bijdraagt aan jouw positie op de arbeidsmarkt. 


Bronnen van inzetbaarheid

Het mag duidelijk zijn: wij vinden het belangrijk dat je nu en in de toekomst aantrekkelijk bent en blijft voor de arbeidsmarkt. Ons ontwikkelingsprogramma moet voor jou aantrekkelijk zijn, maar ook echt bijdragen aan je duurzame inzetbaarheid. Wij hebben ons bij het samenstellen van ons programma laten inspireren door Nederlands en Europees beleid en door wetenschappelijke kennis, zoals: 

Toon meer

1. Het Europese beleid over ‘ een leven lang leren’, dat moet zorgen voor meer mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt

2. Het Nederlandse kwalificatiedossier met betrekking tot leren, loopbaan en burgerschap. Mensen die voldoen aan de kaders van dit dossier kunnen succesvol zijn op de arbeidsmarkt.

3. De ‘PROFI-competenties’ die zijn vastgesteld door dr. Andries de Grip van de Universiteit van Maastricht. PROFI staat voor achtereenvolgens Probleemoplossend vermogen, Relatie met klanten, Omgaan met veranderingen, Flexibiliteit en Initiatief. Deze competenties zijn naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden nodig voor duurzame inzetbaarheid.

De hierboven genoemde beleidsuitgangspunten en wetenschappelijke kennis hebben wij uitgewerkt aan de hand van de theorie van Marc Savickas over ‘ Career Adaptability’. Deze theorie gaat uit van vier factoren die bijdragen aan inzetbaarheid en loopbaansucces, dit zijn achtereenvolgens: Concern, Control, Curiosity en Confidence. In het ontwikkelingsprogramma van MeursWerkt is dit uitgewerkt in de vijf onderstaande punten:

  • Bewustwording (niet alleen op dit moment, maar doorlopend bezig zijn met de eigen loopbaan);
  • Loopbaanoriëntatie en –planning (het bepalen van de loopbaanrichting en doelen en de weg er naar toe);
  • Ontwikkeling en onderhoud van algemene kennis en vaardigheden;
  • Ontwikkeling van (gedrags-)competenties die bijdragen aan een flexibele inzetbaarheid;
  • Ontwikkeling van kennis die mensen in staat stelt zich staande te houden in een flexibele arbeidsmarkt.

Met deze punten uitgewerkt in ons ontwikkelingsprogramma draag jij er zelf aan bij dat jij duurzaam inzetbaar wordt, bent en blijft.


Flexindex

Met de Flexindex maken we voor jou je huidige positie op de arbeidsmarkt inzichtelijk en motiveren wij je om met je inzetbaarheid aan de slag te gaan. De Flexindex wordt vastgesteld aan de hand van een vragenlijst en heeft vijf verschillende onderdelen:

Toon meer

  1. Jij en de arbeidsmarkt
  2. Flexcompetenties
  3. Vaardigheden
  4. Inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
  5. Vitaliteit en energie

In deze vragenlijsten worden ook de competenties van ‘career adaptability’ bevraagd. Na het invullen van de vragenlijsten wordt duidelijk wat jouw positie op de arbeidsmarkt is. Deze score wordt weergegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Verder geeft de Flexindex je inzicht in wat je kan doen om je huidige positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Je kan de uitkomsten van de Flexindex gebruiken bij het uitwerken van je persoonlijke ontwikkelingsplan.


e-Portfolio

Een ePortfolio kan worden omschreven als een persoonlijke digitale map. Naast je CV en de gevolgde opleidingen en trainingen bevat de map de uitkomsten van de Flexindex en de andere vragenlijsten. 

Toon meer

De vragenlijsten die de medewerker voor het ePortfolio invult, geven inzicht in persoonsgebonden eigenschappen, zoals drijfveren, persoonlijkheidskenmerken en rollen. Op deze manier kom je erachter waar je goed in bent en waar je verbeterpunten liggen. Daarnaast geeft het inzichten in welk werk jou energie geeft, of je op dit moment op de juiste plek zit en hoe je jouw inzetbaarheid eventueel kunt vergroten.

Kortom, ons ePortfolio helpt medewerkers om inzicht te krijgen in hun werkkeuzes, vitaliteit, oriëntatie, inspiratie, kracht en employability om hiermee zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun werk en loopbaan.

Ook voeg je in je ePortfolio bewijzen toe van bijvoorbeeld projecten waar je aan gewerkt hebt, maar ook bijvoorbeeld de uitwerking van een beoordelingsgesprek. Zo kun je net als bijvoorbeeld een schilder met je map vol bewijzen onder je arm een volgende stap maken.

Uiteindelijk resulteert ons ePortfolio voor jou in meer werkplezier en motivatie. Of dit nu is op je huidige werkplek of bij het aangaan van een nieuwe uitdaging.

Top