Wij detacheren beter

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in de ziel van wat wij doen: maatschappelijke meerwaarde creëren. Kern van onze strategie is dat het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de opdrachtgever én voor de arbeidsmarkt!


& goed werkgeverschap

MeursWerkt hecht enorm aan goed werkgeverschap. Het is voor ons prioriteit te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers en hen te stimuleren om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken.

Toon meer

Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het op tijd uitbetalen van salaris en het aanbieden van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Want hoewel we onze medewerkers natuurlijk zoveel mogelijk willen inzetten bij onze opdrachtgevers, bezorgen wij ze ook een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt wanneer ze (tijdelijk) niet inzetbaar zijn. Dit doen wij door ze een goed ontwikkelingsprogramma aan te bieden. Zij krijgen daarbij actieve loopbaanbegeleiding, een royaal, naar eigen inzicht besteedbaar persoonlijk opleidingsbudget, een e-Portfolio en toegang tot een zeer uitgebreid E-learning systeem.

Onze medewerkers zijn minder vaak ziek dan gemiddeld, ze zijn productiever, gemotiveerder én breder inzetbaar. Voordelen voor zowel de opdrachtgever als voor de medewerker. Wij dagen onszelf voortdurend uit om te blijven werken aan de duurzame inzetbaarheid van onze mensen. Dit doen we door steeds weer opnieuw kritisch te kijken naar ons ontwikkelingsprogramma en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.


& onze omgeving


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor ons ook dat we oog hebben voor onze directe omgeving. Daarom zijn wij begin 2014 founder geworden van Samen voor Zeist. 

Toon meer

Deze stichting maakt zinvolle verbindingen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen voor Zeist inspireert, activeert en implementeert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de gemeente Zeist. Dit kan in de vorm van concrete projecten zoals de 'Zeister Beursvloer' en 'NLdoet'. Maar ook via matches op maat, waarbij de nadruk ligt op bedrijfsvrijwilligers die bijdragen aan maatschappelijke organisaties door het inzetten van hun kennis en kunde, menskracht en middelen. Samen voor Zeist werkt vanuit de gedachte dat Betrokken Ondernemen voor alle partijen toegevoegde waarde heeft. Die visie sluit nauw aan bij de MVO-visie van MeursWerkt.

Top